Home Bedrijf Ik Gezin Hoe gaat het op je werk? Tarieven Afspraak maken
Home  // Work-life Coach en Vertrouwensman! 

Work-life Coach en Vertrouwensman!

Maatwerktrainingen

 

 Inigo gaf onder andere maatwerktrainingen bij POSTNL, Phillips en Fassini. Deze trainingen zijn gebaseerd op het doel en de vooruitgang die een persoon of een bedrijf zich stelt. Zo nodig kunnen de trainingen in overleg met het bedrijf worden uitgebreid door het inzetten van overige gespecialiseerde toptrainers waar Inigo nauw mee samenwerkt.

 

Work-Life Coach en vertrouwensman!

 

 

In bovengenoemde situaties heeft Inigo beroepsmatig al ruime ervaring opgedaan. Veel bedrijven voelen nog weerstand om zich met privéproblemen in te laten en erkennen niet dat werk en privé wel degelijk met elkaar is verbonden. ‘Werk en privé moeten gescheiden zijn’… een veelgehoorde opvatting. Maar is dit wel haalbaar, klopt dat eigenlijk wel? Door te ontkennen dat je als persoon jezelf meeneemt van je privésituatie naar de werkvloer – en andersom – worden er als valkuilen gecreëerd. Inigo Poort herkent dit vrij snel en is in staat om hier op een integere manier mee om te gaan. 

 

Daarbij signaleert Inigo alle mogelijke valkuilen binnen het bedrijf en maakt bespreekbaar hoe hier op vaak eenvoudige wijze verstandig mee om kan worden omgegaan. Dit alles is in het belang van het bedrijf én de werknemers; alle partijen hebben hier baat bij. 

 

In opdracht van bedrijven gaat Inigo als Work-Life Coach het gesprek aan met de werknemer en leidinggevende waarbij een vertrouwensband een onmisbaar onderdeel vormt. Als onderdeel hiervan worden er duidelijke afspraken gemaakt waar het bedrijf, de werknemer en Inigo zich aan dienen te houden. Ook wordt de tijdsduur waarin de coaching plaatsvindt vooraf overeengekomen zodat iedereen weet waar hij/zij aan toe is.  

 

Inigo hanteert hierbij een zeer eigen wijze van benadering en inbreng. In de meest uiteenlopende privéproblematiek zoals ziekte, verlies, relatiebreuken en overige ingrijpende veranderingen thuis,  reorganisaties en overige veranderingen op de werkvloer, weet hij altijd weer de juiste snaar te raken. Het doel en resultaat is duidelijk: een gezond bedrijf met gezonde werknemers, die samen op een productieve wijze verder kunnen.

Coach & Counseling

Coach

 

Coaching is een doelgerichte begeleiding om jezelf te (her)ontdekken. ‘Wie ben je’ en ‘Wat wil je’. Hierbij gaat het onder meer om de volgende punten: 

•Bewustwording met als doel persoonlijke groeimogelijkheden; 

•Het vergroten van zelfvertrouwen;

•Ontwikkelen en toepassen van eigen vaardigheden en mogelijkheden; 

Tijdens dit proces worden de mogelijke richtingen besproken. Het doel dat de cliënt zich heeft gesteld, komt op gang en wordt steeds meer benaderd. 

De sessies

Een sessie duurt gemiddeld één tot anderhalf uur met een wekelijkse frequentie. Meestal is een serie van vijf gesprekken voldoende om het gewenste inzicht te krijgen en de doelstelling(en) te bereiken. Wanneer de sessies hierna nog worden verlengd, fungeert Inigo tevens als sparringpartner. De gesprekken zullen vervolgens plaatsvinden in een lagere frequentie of incidenteel na overleg.

Meestal maken mensen nadat het trainings- & coachtraject is beëindigd, na verloop van tijd nog 1 x een afspraak om met Inigo te delen hoe hun leven is veranderd en wat zij hebben bereikt.  Deze resultaten zijn ook voor hem heel waardevol. Dit is één van de vele redenen waarom hij zijn werk vol overgave, enthousiasme en gemotiveerd blijft voortzetten. Mochten er achteraf nog punten zijn waar je tegenaan loopt, is Inigo altijd bereid om dit met je te bespreken.

 

Counseling

 

Counseling is geschikt voor emotionele kwesties die zich hoofdzakelijk in het persoonlijk leven en binnen families voordoen waaronder:

•opvoedkundige vraagstukken;

•begeleiding bij emotionele problemen bij ouders en kinderen zowel voor, tijdens als na een echtscheiding;

•arbeidsvraagstukken;

•balans aanbrengen tussen het privéleven en werk;

•relatieproblemen;

•zingevingsvraagstukken;

•rouwverwerking;

•omgaan met verlies en verdriet na een relatiebreuk;

Kernvraag

 

N.a.v. de kernvraag van een persoon of bedrijf, start Inigo met het inzichtelijk maken door middel van tekeningen en systeemopstellingen. Aan de hand van praktische kennis, ervaring en zijn jarenlange ontwikkelde intuïtie, ontstaan er heldere inzichten die leiden tot structurele oplossingen. 

 

Home Nieuwsbrief Links Contact
Coach & Counseling Bedrijf Ik Gezin Hoe gaat het op je werk? Tarieven Afspraak maken Even voorstellen
© 2024 Inigo Poort - Trainer & Coach
Powered by Streamless 9.1.4