Home Bedrijf Ik Gezin Hoe gaat het op je werk? Tarieven Afspraak maken
Home  // Duidelijkheid krijgen Wie je was. Wie je bent. Waar je staat. Wat nu! 

Duidelijkheid krijgen Wie je was. Wie je bent. Waar je staat. Wat nu!

 

 

De manier waarop je in het leven staat, wordt mede bepaald door omstandigheden uit het “nu”, maar komt zonder enige twijfel voort uit hoe je bent opgevoed en werd gezien door je familie of degene(n) die jou hebben opgevoed. In het coach gesprek ervaar je wie je werkelijk bent, jouw unieke ik. Je leert daarbij om afstand te nemen van belemmerende gedachten die voortkomen uit de opvoeding die je kreeg.

 

 Het gesprek ronden we af met de nieuwe inzichten en datgene wat je verbindt en verblindt. Daarbij geef ik duidelijk aan hoe je het beste uit de zelf kunt halen om je unieke zelf te zijn.

 

Familie/systeem

 

Doordat je uit twee ouders een mix van DNA kreeg, ben je een uniek mens geworden. In een gezin heeft ieder gezinslid een plek, ook je ouders/verzorgers. Zij hebben jou opgevoed en gaven je een plek in het gezin, waar je kon opgroeien en je ontwikkelen in alles waar jij

uniek in bent. Ouders die zelf zo zijn grootgebracht doen dit in grote lijnen moeiteloos, vanuit hun eigen ervaring en gevoel.

 

Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is! 

 

Veel mensen hebben hun opvoeding anders ervaren dan ik zojuist omschreef en denken als ze dit lezen, maar zo ben ik helemaal niet groot gebracht! 

 

In het coach gesprek maak ik jouw plek in het gezin zichtbaar door een speciale methode, die 'systemisch waarnemen' wordt genoemd. Dit is een heldere manier om te ontdekken wat er van jou of door jou niet is gezien, en welke keuzes je maakte om toch te overleven. 

 

 Als je weet te overleven, weet je dan ook hoe je wilt leven?

 

Tijdens en na dit coach gesprek ontstaan er nieuwe gedachten, die beter bij de unieke persoon passen die je werkelijk bent. Gedurende dit veranderingsproces, ondersteun ik je bij alles wat wenselijk en/of noodzakelijk is.   

 

Home Nieuwsbrief Links Contact
Coach & Counseling Bedrijf Ik Gezin Hoe gaat het op je werk? Tarieven Afspraak maken Even voorstellen
© 2024 Inigo Poort - Trainer & Coach
Powered by Streamless 9.1.4